Een onroerend goed heeft vele waarden, of het nu om een huis, kantoor, bedrijf, boerderij, landgoed of landerij gaat. Er is sprake van een verkoopwaarde, die in beginsel door koper en verkoper anders worden ingeschat. Voor de verzekering praat men over de herbouwwaarde, de bank vindt de executiewaarde belangrijk en de fiscus rekent met de waarde in het economisch verkeer.

Voor alle partijen is het belangrijk op een gegeven moment te beschikken over een realistisch waarde-oordeel van een terzake kundige. Een oprecht taxatierapport waarin op weloverwogen wijze rekening wordt gehouden met relevante argumenten.